• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Тайсаев Олег - Лескен

  Просмотров: 99
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Тайсаев Олег - Лескен, а также перевод песни и видео или клип.
  Олег Тайсаев
  «Лескен»

  Мæ уарзон гъæу Лескени
  Хорбæл барунцæ адæн.
  Зинаргъдæр къум ке нæййес
  Æнæгъæнæ дуйнебæл.

  Базард:
  Ма мæ рахонæ мæнгарт,
  Фал хуæрун дæ цори арт.
  Пъариж дæр хуæздæр ке нæ ‘й
  Мæ рæсугъд гъæу Лескенæй.

  Базард.

  Сослани ‘нгурæ гъæубæл
  Дигоргом ку рагæлдзуй,
  Мæ гъæубæстæ наррохсуй,
  Уæд байгон уй арви конд.

  Базард.

  «Уанæбæрæг, ци Дзенет» –
  Ку мæ бафæрса еске –
  «Æдæуагæ, æнæсек
  Уæлæбæл е æй Лескен!»

  Базард.

  <???>
  Нæ гъæубæстæ адæммæ.
  Eугурæйдæр хуарз æгъдау,
  Ахургæндтæй сæрбæрзонд.

  Базард.

  Æ гъæбеси дæу даруй
  Сугъзæрийнæ Иристон.
  Æвæллайгæ дин заруй
  Нæ дессаг Ирæфи дон.

  Смотрите также:

  Все тексты Тайсаев Олег >>>

  Oleg Taisaev
  " Lesken "

  Mæ uarzon gæu Leskenit
  Horbæl baruntsæ adæn .
  Zinargdær kum ke næyyes
  Ænægænæ duynebæl .

  Buzzard
  Ma mæ rahonæ mængart ,
  Fal huærun dæ Tsori art .
  Parizh dær huæzdær ke næ ' th
  Mæ ræsugd gæu Leskenæy .

  Buzzard .

  Soslani ' nguræ gæubæl
  Digorgom ragældzuy ku ,
  Mæ gæubæstæ narrohsuy ,
  Uæd baygon uy Arvi cond.

  Buzzard .

  " Uanæbæræg qi Dzenet " -
  Ku mæ bafærsa eske -
  " Ædæuagæ , ænæsek
  Uælæbæl e æy Lesken ! "

  Buzzard .

  & lt; ??? & gt;
  Næ gæubæstæ adæmmæ .
  Euguræydær huarz ægdau ,
  Ahurgændtæy særbærzond .

  Buzzard .

  Æ gæbesi dæu grant
  Sugzæriynæ Iriston .
  Ævællaygæ din zaruy
  Næ dessag Iræfi dong.

  Опрос: Верный ли текст песни?
  Да Нет