• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Artem Valter - Alo Alo

  Просмотров: 25
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Artem Valter - Alo Alo, а также перевод песни и видео или клип.
  Ալո, ալո

  Քանի օր ա գիդում թա քանի տարի յա առանց քեզ,
  Նեղու ում կյամ, մտածում ում հուվ ա մեղավեր,
  Թա ես ում ասե, ասե, ասե տեսնամ հինչ ա, վեր քեփիտ տի նի յա յեկալ,
  Բայց դե գիդա, վեր հինչ էլ օզում ա ինի, իմս տուվ ըս, քունտ ես:
  Հինչքան օզում ա ինի, մին ա մենակ ըս ըպրես,
  Քու փայը ինձ, իմը քեզ:
  Մին բախտ ա, էրկու կես:
  Հինչ էլ օզըմ ա իլյած ինի, հու ՞նց անիմ առանց քեզ:
  Ալո, ալո, ինձանա խ ե՞ ըս խռավալ:
  Ալո, ալո, էտ հինչ ա, պե ՞ն ա պըտահալ:
  Ալո, ալո, զանգ ըմ տամ, պա խե ՞ խոսում չըս:
  Քեզ վեր մուտանըմ ըմ օզում չըս:
  Ալո, ալո, էտ կարո ՞ղ ա օրիշը կա:
  Ալո, ալո, հու ՞վ ա, վեր լավն ա ինշձանա:
  Ալո, ալո, զանգ ըմ տամ, պա խե խոսում չըս,
  Քեզ վեր մուտանում ում, օզում չըս:
  Վեշ մինը, վեշ մինը պետք չի, քեզ անա կման,
  Ու հու վեր հինչ օզում ա ասե,
  Գիդա, վեր իսկական սերը էնա վեր,

  Смотрите также:

  Все тексты Artem Valter >>>

  Hello, hello

  How many days have you been without a guide?
  Whomever I come to think of who has sinned,
  If I say to whom, say, tell, I see while it is, go up,
  But de Guida, whatever she wants, I told you, you are saint.
  As long as it helps, just say it,
  Your share is mine, mine is yours.
  Fortunately, it's half.
  As long as I am like you, how can I do without you?
  Hello, hello, can you tell me so much?
  Hello, hello, how long, how is it going to go?
  Hello, hello, I'll make a call, don't you talk?
  I will not help you.
  Hello, hello, can there ever be a day?
  Hello, hello, huh, it's good for me.
  Hello, hello, i'll make a call, don't talk,
  Whoever comes up to you, you don't help.
  You need a skirt, a skirt, you will know,
  And he went upstairs to say,
  Gida, true love is above,

  Опрос: Верный ли текст песни?
  Да Нет