• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни ЗАЛАХ ХАЛА ИЩУИ ТЕРИ НА ХАНА ТАТАТ - Ханаб Утан

  Просмотров: 356
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни ЗАЛАХ ХАЛА ИЩУИ ТЕРИ НА ХАНА ТАТАТ - Ханаб Утан, а также перевод песни и видео или клип.
  Ханаб утан

  Припев:
  Залhа халаха шуыитнэ энэ авяа
  Танhа татад хусытнэ угэ амя
  Зуун талаhа таранга hальтин ерээ
  Ханаб утан сулгараа, утаа улеэ.
  Ханаб утан, ханаб утан , ханаб утан
  Баригдаугуйа талан... 2х
  1
  Садатраа, hанага амаратраа
  Залхутра, энэ дуу ото явал тараа
  Отол тараа, бухытэгуур явал тараа
  Боро, хара, hуни, удэр, ямар хама?
  Хэн энэ дуу эхилэ, хэн танижэга хэлэ?
  Хэн оложэга сулоо, хэн энэ наагур ерэ
  Наагура, саагура,дэгураа, хагур, газагура
  Сагай ертрэ, сагаа олод таратраа
  Энэ авяа авад бэе hэжэрэрэ
  Сухла мартаад, мартаад hэжэрэрэ
  Мартаад, мартаад.Залхутай хундэ ажал тухай
  Мартаад, мартаад.Баригдад шуhа халагарэ.

  Припев.

  2
  Зада эсэд нэрээ чамда хамаа угы
  Задлад, шэлэн нэгэ уйдхы болёо, болёо.
  Заса тархяа суу! Баряа тандаа хуу!
  Чадлар хатар, хатар, хатар, хатар.
  Чадла гаргыж, залуга харулыч
  Басгады намнаад, хабчат дагуулыч
  Булсгэр хасра, булхытэр улеэ
  Наруул нюдоо, гаргаад архи уе
  Хату бэи, татаад бэе
  Сэдьхэлэй уужам годор хугжэм хэе
  Захад хухэд, захад хатарж байна айхар
  Зарим хунууд мин байна гараа тавяад.

  Припев.
  3
  Боро ороо, газар норо-норо
  Наран гара, газар хатаа доро
  Хатад, халаа, шулуу халун боло
  Байан газрар трэгуроо, наран талаар дэгуро
  Хамаа, хамаа унтрангуй гала тараа
  Бараг талаар гарад, харад ород гараа
  Гараа, тараа LG энэ шуяа гаргаа
  MPD Akai, энэ биди нэгэ тэг тавяа
  Утанар дахуулад дага, дага, дага утансоо
  Нюдэнууд улэгаад байга, байга, байга ганса
  Архидансо, наншилдансоо ханаб утан?
  Ханаб утан, баригдаугуйа талан.
  Припев.

  Hanab utan

  Chorus:
  Zalha Halaha Shuyitne Ene Avyaa
  Tanha tatad hussitne uge amya
  Zuun talaha taranga valtin ereee
  Khanab Utan Sulgaraa, Utaa Ulee.
  Hanab Utan, Hanab Utan, Hanab Utan
  Barigdauguya talan ... 2x
  one
  Sadatraa, Hanaga Amaratra
  Zalhutra, Ane Duu from Yaval Tara
  Otol taraa, buhyteguur yaval taraa
  Boro, hara, houni, uder, yamar hama?
  Hen Ene Du Ehile, Hen Tanigeg Hele?
  Heng Oologega Suloo, Hen Ene Naagur Ere
  Naagura, Saagura, Deguraa, Hagur, Ghazagura
  Sagai Otratr, Sagah Ol Taratra
  Ene avyaa avad bay hezherere
  Suhla Marchad, Marchad Hezherere
  Martaad, Marchad.Zalhutai hundee azhal tuhay
  Martaad, Marchad. Barigdad shuha halagare.

  Chorus.

  2
  Zada Ssed Naree Chamda Khamaa Ugy
  Zadad, shelan nege uedkhy more, more.
  Zasa tarkhyaa suu! Barya tandaa huu!
  Chadlar hatar, hatar, hatar, hatar.
  Chadla Gargyzh, zharuga harulych
  Basgadi Namnaad, habchat daguylych
  Bulsgar Hasra, Bulhuter Ulee
  Naruul nyudoo, gargaad arch
  Hatu Bei, Tataad Bay
  Sadhelay uuzham godu huzhzhem hey
  Zahad Huhad, Zakhad Hargezh Bayna Aykhar
  Zarim hunuud min baina gara tavyaad.

  Chorus.
  3
  Boro oroo, noro-noro gazar
  Naran Gara, Gazar Hataa Doro
  Khatad, Halaa, Shuluu Halun Bolo
  Bayan Gazrar Treguroo, Naran Talaar Deguro
  Hamaa, Hamaa Untranguy Gala Taraa
  Barag Talaar Garad, Harad City of Garaa
  Garaa, taraa LG EN Shuya Garga
  MPD Akai, Ane Bidi Nege tag Tagya
  Utanar dahuulad dagh, dagh, dagh utansoo
  Nyuduud olegaad baiga, baiga, baiga hans
  Archdanso, nanshildansoo khanab utan?
  Khanab Utan, Barigdauguya Talan.
  Chorus.

  Опрос: Верный ли текст песни?
  Да Нет