• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Vinsent - Бог. Радзіма. Воля

  Просмотров: 30
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Vinsent - Бог. Радзіма. Воля, а также перевод песни и видео или клип.
  Магутны Божа, дзякую табе за тое,
  Мой карабель плыве, спадзяюся, не патоне.
  Дзякую за тое, што даеш мне новыя сілы,
  Дзякуй за натхненьне, дзякуй за новыя стымулы.
  О, Божа, дай мне сілы не зламацца на мяжы,
  Скажы, куды ісьці, верны шлях мне падкажы.
  Няхай сьвятло ў цемры ніколі не згасае,
  Няхай ратуецца выраем птушыная зграя.
  Айцец нябёсаў, даруй мне ўсе правіны,
  Іх вельмі шмат, але сэрца пакуль ня стыне.
  Ты даў мне мажлівасьць бачыць гэты розны сьвет.
  Дзякуй за высокую назву “чалавек”.
  Вядзі нас за сабою, мы твае дзеці, Бог,
  Дай нам шчасьця, і я хачу, каб кожны змог.
  Зразумець тое, што ты да нас хочаш данесьці,
  Я зраблю ўсё, каб праўду па зямлі несьці.

  Я не хачу банальных словаў, іх сказана многа,
  І тым ня меней, у кожнага сваЯ дарога,
  Адзіны шлях, адзіны сьвет, адна Радзіма,
  Тут наша будучыня, тут нашы ўспаміны.
  Мая Радзіма, табе я сёньня прысягаю,
  Аддаю, што маю і аднаго жадаю.
  Жыві ты вечна, і я хачу, каб твае дзеці,
  Праслаўлялі цябе на гэтым белым сьвеце.
  Мая Літва, мая Крывія, мая Беларусь,
  І за цябе я ўсім сэрцам малюся.
  І за цябе жыцьцё, і за цябе гонар,
  Спадзяюся, наш штандар нясу я годна.
  Я хачу апраўдаць твае надзеі, Радзіма,
  Буду я прыкладаць нават апошнія сілы.
  Я прайду праз агонь, праз ледзяныя воды,
  У маім сэрцы Беларусь, назаўсёды!

  Аднойчы ноччу цёмнай я стану птушкай вольнай
  І палячу за далягляд, дзе не бывае воінаў.
  Аднойчы ранкам сьветлым я стану сябрам сьвету,
  І буду фарбамі вясёлкі вам пісаць куплеты.
  Ствару сваю краіну, там, дзе заўсёды вольна,
  Той, хто разумны, там заўсёды будзе жыць прыстойна.
  Усе на пазытыве жывуць у той краіне,
  Краіна мараў, яна ніколі не загіне.
  Хачу глядзець любімае, а не тое, што скажуць,
  Хачу жыць пастаянным ажыятажам.
  Я вырашаю сам і мне ня трэба дазволаў,
  І мне ня трэба прыгнёту, мне трэба толькі воля.
  Май піпл, адкажыце, хто ня любіць волю,
  Той, пэўна, глузду ня мае, бо воля - гэта сьвятое.
  І я клянуся, сабе не здраджу ніколі,
  У маім сэрцы Бог. Радзіма. Воля.

  R:
  Што ты шануеш больш за ўсё, што ты шануеш?
  Што насамрэч важней, а на што час марнуеш?
  Прыярытэты расстаў у жыцьцёвай школе.
  А я сабе сказаў: Бог. Радзіма. Воля.

  Смотрите также:

  Все тексты Vinsent >>>

  Mighty God, thank you for
  My ship is sailing, hopefully not sinking.
  Thank you for giving me new strength,
  Thanks for the inspiration, thanks for the new incentives.
  Oh God, give me the strength not to break at the border,
  Tell me where to go, tell me the right way.
  May the light in the darkness never go out,
  Let the flock of birds escape.
  Heavenly Father, forgive me all my sins,
  There are a lot of them, but my heart is not cold yet.
  You gave me the opportunity to see this different world.
  Thank you for the high title "man".
  Lead us, we are your children, God,
  Give us happiness and I want everyone to be able to.
  Understand what you want to convey to us,
  I will do my best to carry the truth on earth.

  I don't want banal words, a lot of them are said,
  And yet, everyone has their own way,
  One way, one world, one Motherland,
  Here is our future, here are our memories.
  My Motherland, I swear to you today,
  I give what I have and want one.
  You live forever and I want your children,
  Glorified you in this white world.
  My Lithuania, my Kryvia, my Belarus,
  And I pray for you with all my heart.
  And for you life, and for you honor,
  I hope I carry our standard with dignity.
  I want to live up to your hopes, Motherland,
  I will make even the last efforts.
  I will pass through fire, through icy waters,
  Belarus is in my heart, forever!

  One dark night I will become a bird free
  And I will fly beyond the horizon, where there are no warriors.
  One bright morning I will become a friend of the world,
  And I will paint rainbow colors for you to write verses.
  I will create my country, where it is always free,
  He who is intelligent will always live there decently.
  Everyone on the positive lives in that country
  The land of dreams, it will never perish.
  I want to watch a favorite, not what they say,
  I want to live in constant excitement.
  I decide for myself and I don't need permits,
  And I don’t need oppression, I just need freedom.
  My people, answer those who do not love freedom,
  He probably does not make sense, because the will is sacred.
  And I swear I will never betray myself,
  God is in my heart. Motherland. Will.

  R:
  What do you value most that you value?
  What is really more important, and what do you spend your time on?
  Priorities of parting in life school.
  And I said to myself, God. Motherland. Will.

  Опрос: Верный ли текст песни?
  Да Нет