• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Vinsent - Лётаць

  Просмотров: 24
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Vinsent - Лётаць, а также перевод песни и видео или клип.
  Узьлётка чыстая, і мы ужо там,
  Старт блізкі як ніколі.
  Я так даўно мару пра неба і волю,
  Чыстае поле, дзе нікога чужога
  І блізка ня будзе, не...
  Не істотна: студзень ці жнівень,
  Сонца ці лівень,
  Самалёт не астыне,
  Пакуль мае крылы ў паветры.
  Пакуль мяне крылы нясуць угару,
  Я бачу воблакі тут,
  Але іх ня будзе, як зьнікнуць сумневы…
  Зачыненыя люкі, цяпер ні гуку, глядзі ўважліва,
  Адчувай нашыя рухі, адчувай тое, што важна нам.
  Наш самалёт адрываецца ад зямлі,
  Заплюшчы вочы, павер:
  Магчыма ўсё, мы ляцім высока тут і цяпер.

  R:
  І масты ўжо не гараць,
  Ведаю, так я хацеў.
  Я нікога не пытаў,
  Проста ўзяў цябе за руку
  І паляцеў.
  Парашут не раскрыўся ізноў,
  Але падаць ня будзем ніколі.
  Проста лётаць і дыхаць свабодай,
  Проста лётаць і дыхаць свабодай.

  Мы ляцім, наперадзе чыста, ні намёку на цунамі,
  Усё, што было дрэннае, засталося пад намі.
  І толькі ямы паветраныя час ад часу бянтэжаць,
  Супакойся, нічога страшнага,
  Проста пагрэшнасьць.
  Завірухі ня будзе, дыхай на поўныя грудзі, ляці,
  Паветраны карабель з найлепшых фотакарцін.
  Я не адзін,
  І гэта з кожнай хвілінай усё больш відавочна.
  Прыйдзі да мяне ноччу,
  А сыходзь, калі захочаш,
  Проста…
  Ляцім у бязьмежжа, і шмат кіслароду навокал,
  Так, як нібыта вецер дзьме з усіх вокнаў адразу.
  Крылы трымаюцца моцна, мараў у думках процьма,
  Калі на зямлю? Можа, у наступным годзе...

  Смотрите также:

  Все тексты Vinsent >>>

  The takeoff is clean and we're already there,
  The start is closer than ever.
  I've dreamed of heaven and freedom for so long,
  A clear field where no one else is
  And it won't be close, no ...
  It doesn't matter: January or August,
  Sun or rain,
  The plane doesn't cool down,
  While my wings are in the air.
  As long as my wings carry me up,
  I see clouds here,
  But they will not be, as doubts will disappear…
  Closed hatches, now no sound, look closely,
  Feel our movements, feel what is important to us.
  Our plane comes off the ground,
  Close your eyes, believe me:
  Maybe everything, we fly high here and now.

  R:
  And the bridges are no longer burning,
  I know, so I wanted.
  I didn't ask anyone
  Just took your hand
  And flew away.
  The parachute did not open again,
  But we will never fall.
  Just fly and breathe freedom,
  Just fly and breathe freedom.

  We fly, clean ahead, no hint of a tsunami,
  Everything that was bad remained under us.
  And only air holes are confusing from time to time,
  Calm down, don't worry,
  Just a mistake.
  There will be no whirlwind, breathe on a full chest, fly,
  An aircraft from the best photos.
  I'm not alone
  And this is becoming more and more obvious every minute.
  Come to me at night,
  And go away if you want,
  Simple…
  We fly to chaos, and a lot of oxygen around,
  Yes, as if the wind is blowing from all the windows at once.
  The wings have been shown solely to give a sense of proportion.
  When on earth? Maybe next year ...

  Опрос: Верный ли текст песни?
  Да Нет